Program

Piątek – 14 czerwca 2024

dokładny program na ten dzień już niedługo

Sobota – 15 czerwca 2024

dokładny program na ten dzień już niedługo

Niedziela – 16 czerwca 2024

dokładny program na ten dzień już niedługo

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.